Aanmelding voor BERENBUFFET 2016, te houden op 27 augustus a.s.S T O P
We hebben het maximale aantal inschrijvingen bereikt!
Gelieve dus géén aanmeldingen meer te doen, of geld over te maken.
Dat heeft geen zin meer.
Allen die wel geaksepteerd zijn, krijgen een e-mail met aanvullende informatie.Evenals voorgaande jaren organiseren we dit jaar weer een BERENBUFFET in Amsterdam. Het zal plaatsvinden op dezelfde locatie als vorig jaar. Na afronding van je inschrijving krijg je meer informatie toegestuurd.

Dit bericht is bedoeld om je uit te nodigen om je in te schrijven.
We vragen je om zo snel mogelijk te reageren en de inschrijving te doen, zodat je er gegarandeerd bij kunt zijn.
Het maximum aantal deelnemers is 50, en gezien de ervaringen van voorgaande jaren is dat aantal zeer snel bereikt!

Inschrijven doe je als volgt:
1. Stuur een e-mail naar webdad@netherbears.nl en geef je op. Vermeld je naam en eventueel die van je vriend.
2. Maak een bedrag van 17 euro per persoon over op ons bankrekeningnummer
NL69 INGB 0006 8656 02 t.n.v. Stichting Netherbears, onder vermelding "deelname Berenbuffet 2016" met de namen deelnemer(s).
3. Na ontvangst van de betaling krijgt je een bevestiging van deelname via dit email adres. In deze bevestiging zal ook meer informatie staan over tijd, locatie e.d.
4. De ontvangst van de betaling maakt je inschrijving uiteindelijk definitief.

Wij hopen op je deelname!
Groeten van Sjoerd, Bram en Hans

WELKOM OP ONZE WEBSITE
WE KOMEN ELKE 2E EN 4E ZONDAGAVOND VAN DE MAAND BIJ ELKAAR IN CAFE THE QUEEN´S HEAD

VOOR ONZE TRADITIONELE BEARHUG.....


kom ook eens langs!!


De foto`s van onze Kerstparty van 13 december. Klik op het kerstbeertje voor een overzicht!

eXTReMe Tracker